ریل و سینی کابل

Showing all 3 results

  • ریل مینیاتوری

    ریل مینیاتوری
    ریل مینیاتوری در متراژ طول یک متر ،دو متر و ۹۰ سانت با ضخامت های متنوع از ۶/۰ میلیمتر تا ۱۰ میلیمتر جهت نصب مینیاتوری کنتاکتور بی متال ترمینال و….